Båtplats

Båtplatser


Strands Båtklubb har 21 båtplatser med bommar.


Varje plats är tilldelad en medlem som är båtägare.


Om en medlem inte ska utnyttja sin båtplats, ska medlemmen innan 15 juni anmäla detta till bryggplatsansvarig i Styrelsen.


Styrelsen har en kölista, på medlemmar som önskar hyra eller få en båtplats permanent. Eftersom vi arrenderar marken av Strands byförening, har fastighetsägare och boende i Strand förtur i kölistan.


Om en medlem avsäger sig, sin permanenta plats – ska medlemmen överst på kölistan erbjudas platsen.


En medlem får avsäga sig nyttjanderätten i två år i följd. Tredje året återgår båtplatsen till Styrelsen, som erbjuder

medlemmen överst på kölistan båtplatsen.