Bli medlem


Bli Medlem


Som medlem i vår båtklubb har du tillgång till båtklubbens byggnader och anläggningar. Medlemskap innebär möjlighet att få plats i kö för bryggplats eller erhålla bryggplats enligt de regler som upprättas i särskilt avtal för bryggplatser. Endast medlemmar som är båtägare kan få disponera bryggplats.


Medlemskap sker genom att kontakt tas med styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av alla som ansluter sig till Båtklubbens ändamål och syfte.


När Du har meddelat ditt namn, kontaktuppgifter till vår Kassör och betalt medlemskap, är du välkommen att anmäla ditt önskemål om båtplats.


Båtklubben har tre medlemskategorier:

- Medlem (medlem utan bryggplats) 150kr /år.

- Bryggplats 500kr /år.

- Hedersmedlem.Läs mer om medlemsskap i våra stadgar.