Om Båtklubben

Om Strands Båtklubb


Båtklubben är en ideell förening vars ändamål och syfte är


• att främja båtlivsverksamhet i Strand med omnejd och skapa förutsättningar för en gemenskap

   mellan medlemmarna,


• att verka för god sjösäkerhet och gott omdöme till sjöss


• att bevara Strands gamla ångbåtshamn samt vårda miljön kring sjön


• att bereda bryggplatser i första hand till bybor eller närboende som har anknytning till byn.Båtklubbens historia


-I april 1991 bildades Strands Båtklubb i syfte att bevara Strands gamla ångbrygga, samt att vårda

  miljön runt sjön och genom utbildning, upplysning och information verka för god sjösäkerhet och aktiv

  fritidsverksamhet.


-I april 1993 började vi i klubben att bygga om i båthamnen. De gamla bryggorna togs bort och sjöbotten

  muddrades på gamla cementringar och sten. Strandbanken förstärktes med balk och sten. Vi sätter

  även de första Y-bommarna som vi själva tillverkat.


-1994 började klubben sälja bingolotter för att få medel till vidare investeringar. Detta år kom våra

  uppskattade parkbänkar och en ny gästbrygga.


-1995 drogs det fram el till hamnen, till allas glädje och nytta.

 

-1996 blev ett slitigt år eftersom vi började bygga vår klubbstuga som vi är mäkta stolta över.

  Panel både ute och inne, värme och ljus och ett mindre pentry.


-Under 1999 färdigställdes uteplatsen.Aktiviteter


Bland de aktiviteter vi har, förutom allt arbete med hamn;


-Studiecirklar som leder fram till förarbevis


-Första lördagen i augusti har vi en sillfest i hamnen. Då glödsteks sill som serveras med färskpotatis

  och har allmänt trevligt. Denna begivenhet brukar locka många besökare, inte minst båtvägen.


-Vintertid plogas en skridskobana för byns ungdomar i hamnen. Då är klubbstugan populär som

  matsäcks - och värmestuga.